Füsun Erdoğan moet per direct worden vrijgelaten!

Füsun Erdoğan moet per direct worden vrijgelaten!

De AKP-regering die geen enkele stap onacceptabel acht in haar pogingen elk dissident geluid te onderdrukken, heeft in de afgelopen jaren haar aanvallen op democratie en mensenrechten opgevoerd. Met de zogenaamde Antiterreurwet als rechtvaardigingsgrond, worden oppositiegroepen “geterroriseerd” door de regering, waarbij ook journalisten niet
worden overgeslagen. Volgens rapporten van het Committee to Protect Journalists (Comité ter Bescherming van Journalisten, CPJ) staat Turkije al twee jaar achter elkaar op de eerste plaats in de lijst van landen met het hoogste aantal journalisten in de gevangenis. Füsun Erdoğan is één van die journalisten, zonder enig bewijs veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf door de zogenaamde “rechtbanken met buitengewone bevoegdheden” die elke legitimiteit ontberen. De rechter veroordeelde Füsun Erdoğan tot duizenden jaren gevangenisstraf, zonder dat er bewijs aangevoerd kon worden voor het feit waarvan ze werd beschuldigd. Wij erkennen dit gebrekkige rechtssysteem met haar gebrekkige wetten niet en eisen de onmiddellijke vrijlating van Füsun Erdoğan.

De Nederlandse Staat dient haar burger, Füsun Erdoğan, te beschermen!

In Turkije wordt persvrijheid geschonden door middel van oppressie, verboden, marteling en levenslange gevangenisstraffen. Ook Füsun Erdoğan wordt het zwijgen opgelegd met valse bewijsstukken. De Nederlandse Staat moet een positie innemen tegen de onrechtvaardige berechting van Füsun Erdoğan, die over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans beweert aan de ene kant de rechtszaken te volgen, terwijl hij aan de andere kant volhoudt dat Turkije goede vooruitgang boekt in het democratiseringsproces. Wij, als Gezi Solidariteit Nederland, verwerpen deze hypocriete houding en eisen dat de Nederlandse Staat concrete stappen onderneemt voor de vrijlating van Füsun Erdoğan.

Steun de strijd voor gevangen journalisten!

Wij, als Gezi Solidariteit Nederland, protesteren tegen de gevangenschap van zowel Füsun Erdoğan als van alle andere journalisten die hetzelfde lot ondergaan. Wij geloven dat wij allemaal gezamenlijk deze strijd tegen onrechtvaardigheid moeten ondersteunen. Hiernaast willen wij benadrukken dat wij de onverschillige houding van Nederland, het land waarvan wij de nationaliteit dragen, niet accepteren. Om deze redenen steunen wij de hongerstaking op 12, 13 en 14 maart van Aktaş Erdoğan, zoon van Füsun Erdoğan en roepen jou op om gedurende zijn actie, het liefst ter plekke, solidariteit met hem te tonen.

Journalisten zijn geen terroristen! Vrijheid voor Füsun Erdoğan!

– Gezi Solidariteit Nederland

 

Schedule of the Tent of Justice
12th March: 10.00- 18.00 (Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag)
13th March: 10.00- 18.00 (het Plein)
14th March: 10.00- 18.00 (het Plein)
16.30-18.00 da eylemin sonlandirilisi ve basin aciklamasi/ending protest and press release. (het Plein)

Advertisements